Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

SZUKĄJAC PIĘKNA
13-LECIE DZIAŁALNOŚCI
STUDENCKIEGO KOŁA NAUKOWEGO „DISEGNO”


Wydział Architektury,
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

Opiekun koła:
dr inż. arch. Halina Rutyna

Autorzy:
Filip Bielecki, Nicola Błanek, Nikola Dubowska, Marta Kuczyńska,
Patrycja Migała, Mateusz Nisiewicz, Klaudia Olsza, Aleksandra Senderska, Daria Szymańska i Kalina Tynkiewicz


Wernisaż wystawy:
21 października 2022, piątek, godz. 11.00

Czas ekspozycji:
21|10|2022 - 18|11|2022


Galeria Architektów Forma, Wydział Architektury ZUT, ul. Żołnierska 50 w Szczecinie
Wstęp na wystawę i wernisaż - wolny

Kuratorzy wystawy:
Halina Rutyna,
Paweł Rubinowicz, Klara Czyńska
Pobierz plakat w wyższej rozdzielczości >>>
ZDJĘCIA Z WERNISAŻU

    Foto-reportaż z wernisażu
autor: P. Rubinowicz
Zdjęcia z wernisażu
fot. K. Czyńska,
P. Rubinowicz


14|10|2022

W piątek 21 października 2022 roku (o godz. 11.00) w Galerii Architektów Forma odbędzie się wernisaż wystawy „Szukając piękna” stanowiącej podsumowanie 13 lat działalności Studenckiego Koła Naukowego „DISEGNO” prowadzonego na Wydziale Architektury (wcześniej WBiA) ZUT w Szczecinie. Prezentowane będą fotogramy z najnowszej wyprawy naukowo-badawczej do Bergamo, Mediolanu, Ravenny i Bolonii, a także materiały ze wcześniejszych wypraw, wystaw i związanych z nimi felietonów, publikacji i badań.

Koło naukowe DISEGNO to jedno z najstarszych kół naukowych działających na Uczelni (ZUT w Szczecinie). Zrzesza sympatyków architektury, dziedzictwa kulturowego oraz fotografii. Zostało stworzone z inicjatywy studentów architektury i od lat jest prowadzone przez opiekuna naukowego, panią dr inż. arch. Halinę Rutynę (Katedra Historii i Teorii Architektury, WA, ZUT). Celem Koła jest i zawsze było poznawanie architektury “in situ”. Badając u źródła, poznając historię i kulturę danego miasta kolejne grupy studentów, członków DISEGNO zmierzały do odkrywania świata architektury i związanej z nią sztuki – behawioralnie, namacalnie, dotykając, obserwując, przeżywając i szukając jej piękna. Poza licznymi wyjazdami, członkowie Koła biorą udział w sesjach naukowych, współpracy naukowej z innymi wydziałami Uczelni, piszą teksty o architekturze i sztuce, organizują spotkania, wystawy oraz prowadzą także działania badawcze.

Paweł Rubinowicz, kurator Galerii Forma

OPIS AUTORSKI

Dokładnie trzynaście lat temu grupa młodych pasjonatów i studentów kierunku Architektura i Urbanistyka utworzyła na ZUT-ie w Szczecinie Studenckie Koło Naukowe DISEGNO. Projekt, rysunek, fotografia, słowo o architekturze i sztuce stały się głównymi środkami wypowiedzi twórczej studenckiej grupy twórców i badaczy.

Zapraszamy na naszą wystawę fotograficzną, która – jak sam jej tytuł sugeruje „SZUKAJĄC PIĘKNA” – jest dowodem, iż studenci z SKN DISEGNO nie ustają w poszukiwaniu piękna. Autorami obecnej wystawy są: Filip Bielecki, Nicola Błanek, Nikola Dubowska, Marta Kuczyńska, Patrycja Migała, Mateusz Nisiewicz, Klaudia Olsza, Aleksandra Senderska Daria Szymańska i Kalina Tynkiewicz, a dr Halina Rutyna kuratorką kolejnej wystawy i od lat opiekunem koła i prac projektowo-badawczych naszego zespołu. Warto zaznaczyć, że na przestrzeni 13 lat w naszym kole działało i animowało studenckie życie artystyczno-naukowe aż 130 studentów wcześniej z Wydziału Budownictwa i Architektury, a obecnie z Wydziału Architektury Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego w Szczecinie.

Prezentowana ekspozycja stanowi podsumowanie całokształtu działalności Studenckiego Koła Naukowego DISEGNO. Celami członków koła od początku do dzisiaj są: rozbudzanie zainteresowań naukowych wśród studentów, zgłębianie wiedzy z zakresu historii architektury i urbanistyki oraz konserwacji zabytków, organizowanie warsztatów architektonicznych, fotograficznych, konserwatorskich, plenerów rysunkowych, organizowanie wystaw poplenerowych, uczestnictwo w sesjach naukowych i wyjazdach naukowo-badawczych - oto nasza specjalność.

Studenci z SKN DISEGNO chętnie poznają polskie dziedzictwo kulturowe i każdego roku jeżdżą na wyprawy szkoleniowo-badawcze po Europie, Polsce i Pomorzu Zachodnim. W 2017 roku byliśmy na Ukrainie i dwa razy we Włoszech. Najobszerniej eksponowana jest włoska wystawa pt. „Szukając piękna. Między tradycją a nową kreacją. Bergamo-Mediolan-Rawenna-Bolonia.” Wystawa fotograficzna prezentuje czar architektury czterech włoskich miast. Wraz z felietonami architektonicznymi tworzy zapis relacji z wyjazdu naukowego SKN DISEGNO do Włoch w listopadzie 2021 r. i stanowi kontynuację bliźniaczego przedsięwzięcia wyjazdu naukowego do środkowych Włoch z 2019 roku i towarzyszącej jej wystawy fotograficzno-plastycznej w lutym 2020 roku pt. „Szukając piękna. Rzym-Florencja-Siena-Piza”, która powtórnie jest prezentowana. Wystawa wskazuje na zróżnicowanie estetyczne czterech wybranych ośrodków włoskiej kultury.

Prezentowane są także prace badawczo-projektowych i projektu konserwatorskiego. Rewitalizacja Rynku w Trzebiatowie” wraz z częścią wystawy fotograficzno-plastycznej pt. „Kadrując Trzebiatów” (2021). Stanowi ona kontynuację rozpoczętego wcześniej cyklu wcześniejszych prac, który ilustruje bogactwo dziedzictwa kulturowego małych miast Pomorza Zachodniego: „Kadrując Kamień Pomorski” (2017), „Kadrując Wolin” (2018), „Kadrując Chojnę” (2019), „Kadrując Stargard”(luty 2020) oraz pierwszą wystawę, zatytułowaną „Architektura okiem studenta Architektury” (2015). Przedstawione na wystawie fotografie to zatrzymane w kadrze ujęcia zabytków Chojny. Wyglądają one jak powiększone zdjęcia pochodzące z Polaroida. Na taką wspólną formułę artystyczną umówiła się grupa Disegno. Każdy kadr wyreżyserowany przez różnych autorów doskonale potwierdza siłę harmonii, która potrafi łączyć zabytkową i współczesną „małomiasteczkowość”, a zarazem przedstawia urok „genius loci” (ducha miejsca).

Ekspozycja stanowi zapis percepcji sztuki, architektury i urbanistyki – szeroko rozumianego dziedzictwa kulturowego widzianego okiem studenta Architektury – odbieranego w trzech skalach: urbanistycznej, architektonicznej i ornamentu, detalu architektonicznego i aranżacji wnętrz zabytkowych i nowych. Należy podkreślić, iż student Wydziału Architektury nie patrzy na architektury jak na atrakcję turystyczną, ale posiadając zasoby wiedzy z historii architektury i urbanistyki z różnych epok, jest zainteresowany nie tylko najbardziej znanymi miejscami i zabytkami, które są opisane w przewodnikach turystycznych. Chętnie błądzi w zabytkowych i nowych dzielnicach miasta, potem odnajduje się, zatrzymując się, reflektując, zawsze zaciekawiony czy sztuką, czy architekturą i urbanistyką, jest w stanie odnaleźć piękno konkretne, niekiedy nieuchwytne, więc fotografuje, szkicuje, pisze felieton, aby zatrzymać i zapisać swoje emocje: w kadrze, w szkicu, słowem na skrawku papieru.

Jako studenci z SKN DISEGNO jesteśmy zadowoleni, że w takiej formie możemy studiować Architekturę, w bezpośrednich z nią spotkaniach, a potem dzielić się swoimi odczuciami i zawodowym rozwojem w małej grupie pasjonatów wybranej naukowej dyscypliny.

RECENZJE WYSTAWY

Już sam fakt, że koło działa przez 13 lat i skupia nowe roczniki ambitnych studentów jest najlepszą rekomendacją jego działalności. To przede wszystkim zasługa pani doktor Haliny Rutyny, która z zapałem przeprowadza kolejne zamierzenia i stara się nie tylko zwrócić uwagę studentów na piękno architektury, ale również wspólnie z nimi szukać sposobów jego opisania i zatrzymania. Efekty tej pracy prezentowane na wystawie są tak dobre dzięki wspólnej pracy i pasji młodych adeptów architektury.

Dzisiaj skupiamy się na trzech odsłonach wernisażu. W pierwszej i drugiej jest to prezentacja badań zakresu Rewitalizacji Rynku w Trzebiatowie, przedstawiona na 10 planszach i towarzyszące im 24 autorskie zdjęcia Trzebiatowa, zatytułowane Kadrując Trzebiatów i ukazujące szerszy kontekst i klimat miasta oraz interesujące, czasem zaskakujące detale. W tym miejscu należy zwrócić uwagę na istotny element badawczy i projektowy przedsięwzięcia, a także na ważny aspekt kontynuacji tradycji Naszej Uczelni.

W tym miejscu pragnę zwrócić uwagę naszym młodszym kolegom na wieloletnią sformalizowaną opiekę Instytutu Architektury i Planowania Przestrzennego Politechniki Szczecińskiej, w tym przede wszystkim profesora Stanisława Latoura nad Trzebiatowem. Tej idei służyła Pracownia Projektowo-Badawcza Politechniki Szczecińskiej, w której byłam projektantem. Pracownia ta realizowała w latach 80 i 90. XX w. około 20 obiektów na terenie Trzebiatowa.

Proszę pozwolić mi na wymienienie jedynie kilku prac. Profesor Waldemar Marzęcki i doktor Helena Freino z zespołem byli autorami Planu Szczegółowego Trzebiatowa. Profesor Marek Czyński projektował zespół mieszkaniowy przy ul. Tadeusza Kościuszki. Architekci Sławomir Adrabiński i Aleksander Słonimski zaprojektowali nową, zachodnią pierzeję przy Rynku, Anna Borkowska i Krzysztof Sekula kilka obiektów przy pierzei wschodniej. Przedstawiono także projekt kolorystyki zabudowy wokół Rynku oraz wykonano inwentaryzację Ratusza. Mojego autorstwa jest między innymi, zespół przy ul. Głębokiej i wspólnie z architekt Anną Borkowską Szkoła Podstawowa przy ul. Daszyńskiego.

Kolejna odsłona wernisażu została zatytułowana Szukając piękna. Między tradycją a nową kreacją. Bergamo-Mediolan-Ravenna-Bolonia. Prezentuje nam fotograficzne i plastyczne wrażenia z wyprawy przedstawicieli koła do północnych Włoch. Pragnę zwrócić uwagę na autorskie felietony, w tym felieton poświęcony niezwykłej katedrze w Mediolanie oraz kolejny prezentujący nowoczesną architekturę kompleksu siedmiu obiektów zespołu biznesowo-usługowego City-Life w Mediolanie. Już nazwiska autorów projektów: Zaha Hadid, Arata Isozaki i Daniel Libeskind, stanowią znakomitą rekomendację zespołu.

Podsumowując działalność Studenckiego Koła Architektury Disegno łączy przeszłość architektury z jej przyszłością. Wrażliwość studentów, widoczna w zdjęciach, w felietonach i pracach plastycznych oraz szacunek do wielowiekowej tradycji daje nadzieję, że tworzona w przyszłości przez młodych architektów nowoczesna architektura będzie oparta na najlepszych wzorach.

dr hab. inż. arch. Joanna Arlet, prof. ZUT
Katedra Historii i Teorii Architektury, WA, ZUT---

Trzynaście lat działalności koła naukowego Disegno, pod opieką dr inż. arch. Haliny Rutyny, to okres wypełniony pracą studentów kierunku Architektura (dawniej Architektura i Urbanistyka). Został on podzielony na dwie zasadnicze części: poznawczą i projektową. W obydwu przypadkach mamy do czynienia z zaangażowaniem studentów, mającym na celu pogłębienie ich umiejętności i kompetencji, niezbędnych do wykonywania zawodu architekta. Tę jakże ważną rolę w pracy koła naukowego nadano poprzez poznawanie in situ dzieł architektonicznych na krajowych i zagranicznych wyjazdach studialnych. Ich rezultatem jest znaczący dorobek obejmujący szkice, rysunki i fotografie. Zbiór ten uzupełniają również impresje teoretyczne i działania projektowe jak choćby współpraca z miastem Trzebiatów, której rezultatem są, pokazywane na wystawie W poszukiwaniu piękna, projekty rewitalizacji historycznej zabudowy rynkowej, czy koncepcja zadaszenia nad dziedzińcem magistratu. Geografia wyjazdów koła Disegno, w czasie minionych lat, sięga granic zarówno wschodniej jak i południowej Europy. Z jednej strony mamy więc do czynienia z sentymentalną podróżą do kresów dawnej Rzeczypospolitej (Lwów), z drugiej zaś – do źródeł renesansowej architektury w północnych Włoszech (Turyn, Mediolan). Towarzyszy temu barwna, wizualna relacja, prezentowana na wystawie. Etapy działalności koła dopełnia historia prezentacji nie tylko projektów czy refleksji teoretycznych, ale również tematycznych wystąpień konkursowych, nierzadko nagrodzonych. Dzięki tak skonkretyzowanej aktywności, członkowie koła Disegno mogli i nadal mogą realizować badania nad przestrzenią urbanistyczną i przestrzenią architektoniczną, co przekłada się również na coraz bardziej świadome kształtowanie środowiska zbudowanego. W toku kilkunastu lat pracy koła, kolejne roczniki studentów – przyszłych architektów – wpisują się w cykl poszerzania nie tylko wrażliwości na piękno architektury, ale również rozumienia jej poprzez całą złożoność jaką ta dyscyplina posiada. Zarówno dociekania nad urbanistyką, architekturą czy detalem, ale także teoretyczną stroną architektury, wypełniają przestrzenie galerii FORMA. Stanowią zapis tytułowego poszukiwania piękna, ale także są zbiorem punktów widzenia (podążając za myślą prof. Waldemara Marzęckiego), które zebrane wspólnie dają świadectwo dążenia do doskonalenia sztuki budowania.

dr inż. arch. Arkadiusz Polewka
Katedra Projektowania Architektonicznego, WA, ZUT   
   
`
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Paweł Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyńska