Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

GALERIA ARCHITEKTW FORMA
Instytut Architektury i Planowania Przestrzennego
Wydzia Budownictwa i Architektury
Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PL 71-210 Szczecin
ul. onierska 50

Pawe Rubinowicz
KURATOR GALERII FORMA
tel. 91 / 484-7565, 604 / 43-43-49
e-mail: pawel@rubinowicz.com.pl
Mapa dojazdu do Galerii >>>