Muzeum Narodowe Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny
GALERIA ARCHITEKTÓW FORMA   |  pod patronatem Muzeum Narodowego w Szczecinie  |  Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie

PRZESTRZE PRZEKSZTACALNA
Dimitrije Mladenovi

Wernisa wystawy:
11 czerwca 2013, wtorek, godz. 18.00

Czas ekspozycji:
12|06|2013 - 30|06|2013

Galeria Architektw Forma, ZUT, WBiA / Budynek Architektury
ul. onierska 50 w Szczecinie
Godziny otwarcia: dni powszednie 9.00-16.00,
Wstp na wystaw i wernisa - wolny

Kuratorzy wystawy: Pawe Rubinowicz i Klara Czyska
Wsppraca: Jakub Gobiewski, Mikoaj HeigelPobierz plakat w wyszej rozdzielczoci >>>

05|07|2013

Wystawa profesora Dimitrija Mladenovica, pod tytuem "Przestrze przeksztacana" bdzie prezentowana do 14 lipca. Wernisa mia miejsce 11 czerwca. Na stronie internetowej mona zobaczy reporta filmowy Andrzeja Fadera, zdjcia z otwarcia oraz wybrane prace. Serdecznie zapraszam do odwiedzenia Galerii Architektw Forma oraz stron wystawy.

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma

REPORTA Z WERNISAU

PRZESTRZE PRZEKSZTACANA
Dimitrije Mladenovi
-- reporta filmowy


11|06|2013, Galeria Architektw FORMAAutor:
Andrzej Fader
FaderProduction TV&documentaries
www.FaderProduction.eu
biuro@faderproduction.eu

  Foto-reporta z wernisau
autor: Pawe Rubinowicz
Zobacz zdjcia z wernisau

fot.: K.Czyska, J.Gobiewski, P.Rubinowicz

06|06|2013

W najbliszy wtorek, 11 czerwca, Galeria Architektw Forma bdzie miaa przyjemno zaprezentowa wystaw wybitnego architekta, urbanisty, prof. Dimitrija Mladenovica zatytuowan "Przestrze przeksztacana". Charakter eksponowanej twrczoci jest w duym stopniu zwizany z tematami cigoci budowy miast oraz symbolizmu w architekturze. Wystawa prezentuje 50 lat pracy Profesora w postaci najwaniejszych projektw i realizacji. Bya prezentowana po raz pierwszy w poznaskiej galerii "Arsena" w 2011 roku. Jej ekspozycji w Galeria Architektw Forma bdzie towarzyszy wykad Autora. Wsporganizatorem wydarzenia jest Szczeciski Oddzia Stowarzyszenia Architektw Polskich.

DIMITRIJE MLADENOVIC urodzi si w Zagrzebiu. W 1961 roku ukoczy studia na Wydziale Architektury w Belgradzie, gdzie dziaa od 1967 roku, a od 1988 roku wykada jako profesor zwyczajny. Na uczelni w Nowym Sadzie angaowany by w latach 1997-2006. Na Wydziale Architektury Politechniki Poznaskiej jest profesorem wizytujcym od 2001 roku. Z Polsk nawiza kontakty ju w 1958 roku, a na stae zwiza si z ni w 1966 roku, kiedy polubi urodzon w Poznaniu Magorzat Makowsk. Jest te profesorem na Wydziale Architektury w Podgoricy (Czarnogra). Prowadzi (jako prezes) Zawodowe Stowarzyszenie Urbanistw Serbii (1972-1974). Od 1995 roku jest czonkiem Akademii Architektury Serbii. Jest laureatem prestiowych nagrd nadanych w uznaniu jego zasug dla rozwoju architektury polskiej oraz promocji Polski w wiecie. Jak pisze o nim Marian Fikus: "Mita jest mistrzem przestrzeni. Jego wizje wyrastaj z ducha miejsca. Rozumie, kocha, czuje miasto, przestrze i architektur, l kocha ludzi, kocha ycie".

Pawe Rubinowicz, kurator Galerii Forma


Zobacz wybrane prace >>>

RECENZJE WYSTAWY

Dimitrije Mladenovi to architekt z wyobrani i poczuciem misji. Pikno i uyteczno traktuje jako podstawowe zadania zawodu, ktry uprawia. Ci, ktrzy znaj Go bliej, potwierdza, e wszystko co robi, robi z optymizmem, radoci i przekonaniem o gbokim sensie swojej dziaalnoci. Widzimy to w duej czci na wystawie, ktra podsumowuje Jego pracowite ycie jako architekta. Bogactwo projektw i ich skala w sposb dobitny ukazuj nam wybitnego i nietuzinkowego twrc, Serba z urodzenia, zakochanego w Polsce i Polakach, uksztatowanego przez tradycj i cywilizacj Morza rdziemnego oraz Adriatyku. Jest jednoczenie pedagogiem, za ktrym studenci cign sznurem. Przekazuje im swoj wiedz, pomysy, aduje w nich swj optymizm i odwag do maego, a czasem duego szalestwa, bez ktrego profesja architekta nie istnieje. Interesuje si ich pniejszym rozwojem i sukcesami, martwi, jeli gubi si w yciu zawodowym. Jako pedagoga znaj Go uczelnie w Belgradzie, Nowym Sadzie, Podgoricy, Poznaniu, Szczecinie. Zwizek maeski Mity, bo tak Go nazywamy, to romantyczna historia napisana przez przypadek lub przeznaczenie. Dwudziestoparoletni student z wczesnej Jugosawii w ramach wymiany studenckiej pojawi si w Poznaniu. Polska po 1956 roku staa si interesujcym krajem. Duo dziao si wwczas w kulturze. Muzyka, film, sztuki pikne, ale te architektura, przebudziy si z socrealistycznego letargu. W Poznaniu Mita trafi oczywicie do studenckiego klubu "Od Nowa", w ktrym krloway dyskusje, wystawy modych, jazz no i... pikne studentki. To wanie jedna z nich, mieszkajca przy ulicy Grobla, spowodowaa, e Mita zwiza si z Poznaniem, Polska i wieloma dzi legendarnymi postaciami wiata kultury, a byy to takie midzy innymi nazwiska, jak: Krzysztof Komeda, Jan Ptaszyn Wrblewski, Jerzy Milian, Roman Polaski. Architektw, ktrych pozna lub z ktrymi zaprzyjani si, nie sposb wymieni, bo lista byaby zbyt duga. Jako uznany twrca w byej Jugosawii, profesor i wieloletni prezes Zwizku Architektw by animatorem wielu wystaw, wymian architektw i studentw architektury. Sta si nieformalnym ambasadorem polskiej kultury i sztuki. Tak zostao do dni obecnych. Swoj mio do Poznania realizuje w pracach ze studentami, na ktrych, jak mwi, zaley Mu najbardziej. Dzikujemy Ci Mito za wystaw i za to, co przez lata dla nas zrobie.

Andrzej Kurzawski
Maj 2011 r.Mit poznaem w roku 1985, w czasie gorcych dyskusji architektw z dwunastu stolic europejskich o transformacjach rdmiecia Warszawy, z okazji finau midzynarodowego konkursu KONFRONTACJE WARSZAWSKIE '86. Od tego wydarzenia rozpocza si nasza znajomo, przyja, wsppraca. Mita jest mistrzem przestrzeni. Jego wizje wyrastaj z ducha miejsca. Rozumie, kocha, czuje miasto, przestrze i architektur, l kocha ludzi, kocha ycie. Wydaje si, e dopiero ten zbir waciwoci charakteryzujcy Jego osobowo, Jego tosamo, stanowi o wartoci Jego dziaa w przestrzeni. To wspaniae zespolenie cech odczuwamy (przyjaciele, uczniowie, studenci) przebywajc z Nim - potrafi je przekazywa, potrafi nimi zaraa, siejc pikno, dobro, mio.

Marian Fikus

INFORMACJA O AUTORZE

Dimitrije Mladenovi urodzi si w 1936 roku w Zagrzebiu. W 1961 roku ukoczy studia na Wydziale Architektury w Belgradzie, gdzie dziaa od 1967 roku, od 1988 do 2002 roku (do emerytury) - wykada jako profesor zwyczajny. Na uczelni w Nowym Sadzie angaowany by w latach 1997-2006. Na Wydziale Architektury Politechniki Poznaskiej jest profesorem wizytujcym od 2001 roku do dnia dzisiejszego. Z Polsk nawiza kontakty ju w 1958 roku, a na stae zwiza si z ni w 1966 roku, kiedy polubi urodzon w Poznaniu Magorzat Makowsk. Jest te profesorem na Wydziale Architektury w Podgoricy (Czarnogra). Prowadzi (jako prezes) Zawodowe Stowarzyszenie Urbanistw Serbii (1972-1974). Od 1995 roku jest czonkiem Akademii Architektury Serbii. Otrzyma liczne wyrnienia i dyplomy, m. in.: Ministerstwa Kultury i Sztuki Polskiej (1986); Komandoria Orderu Zasugi Polskiej Rzeczypospolitej (1990); Stowarzyszenia Architektw Polskich, "Bene Merentibus" (1998); Ministra Spraw Zagranicznych Polski (2008).

`
GALERIA ARCHITEKTW FORMA, Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w Szczecinie | Kurator Galerii: Pawe Rubinowicz | Webmaster: Klara Czyska